دبيرخانه هيأت تنظيم

هیأت تنظیم بازار برق ایران

 با توجه به ماهیت انحصاری بسیاری از بخش‌های صنعت برق، وجود یک نهاد تنظیم مقررات به منظور راهبری مناسب مقررات زدایی و خصوصی‌سازی در صنعت برق الزامی می‌باشد. هیأت تنظیم بازار برق ایران نقش نهاد رگولاتور (تنظیم کننده) در بازار برق ایران را برعهده دارد.
هيأت تنظيم بازار برق ايران، در پي دستور وزير وقت نيرو (شماره 100/20/17415 مورخ 28/3/1384) به استناد " آيين نامه تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در سراسر كشور " (ابلاغیه شماره 100/10/33967 مورخ 3/6/82) و در راستاي تحقق موضوع بند ب ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در مهرماه 1382 تشكيل شد. اين هيأت، با توجه به نياز تجديد ساختار و سياست‌گذاري در صنعت برق كشور، به منظور هدايت و نظارت بر بازار برق كشور، در امور برق وزارت نيرو بوجود آمد. اين هيأت متشكل از هفت نفر است، كه با حكم وزير نيرو براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق اعضاء اتخاذ مي‌شود.
هيأت تنظيم بازار برق ايران از ابتداي تشكيل تاكنون (1401/01/14) در طول عمر هجده ساله خويش كه طي نه دوره گوناگون سپري شده است، 357 بار تشكيل جلسه داده است که منجر به تصويب حدود 1300 مصوبه و تصويب حدود 120 رویه و دستورالعمل شده است. 
نخستين جلسه هيأت تنظيم بازار در تاريخ 1382/07/09 و سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هيأت - آخرين جلسه آن تاكنون – در تاريخ 1400/10/29 برگزار شده است. جلسات ياد شده در طول هجده سالي كه از عمر هيأت مي‌گذرد، بطور متوسط دو نوبت در هر ماه، تشكيل شده است.
نتايج كليه فعاليتهای هيات تنظيم بازار را در دامنه مسووليتها و اختيارات اين هيات، مي‌توان در چهار طبقه شامل: آيين‌نامه‌ها، رويه‌ها (يا دستورالعملها)، تصميم‌گيري‌هاي موردي و نمونه قراردادها دسته‌بندي كرد.
همچنين مي‌توان كليه مصوبات هيأت را از نظر نهاد پيشنهاد كننده، به سه دسته تقسيم نمود، مصوباتی که به پيشنهاد دبيرخانه هيأت تنظيم بازار، مصوباتی که به پيشنهاد شركت مديريت شبكه برق ايران و در آخر مصوباتی که با پيشنهاد ساير بازيگران بازار برق بوده است.
 

هیأت تنظیم بازار برق از ابتدای تشکیل تاکنون 9 دوره دو ساله سپری کرده است. 
برای دوره جاری و دهم هیأت تنظیم، افراد ذیل بر اساس حکم وزیر محترم نیرو از تاریخ 1400/12/02 به مدت دو سال به عنوان عضو هیأت تنظیم بازار برق ایران منصوب شده‌اند:
 
همایون حایری رئیس هیأت  
کیومرث حیدری عضو هیأت مدیر دبیرخانه هیأت
محمدصادق قاضی زاده عضو هیأت  
امیر باقری عضو هیأت  
محمودرضا حقی فام عضو هیأت  
سید سعید سید علائی عضو هیأت  
محمد حاج رسولیها عضو هیأت  
 
 
اهم وظایف اعضاء هیات تنظیم بازار برق ایران براساس حکم وزیر محترم نیرو به شرح ذیل می‌باشد:
- نظارت مستمر بر حسن اجرای مقررات بازار برق
- تدوین و ابلاغ رویه های اجرایی
- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه شرکت در بازار برق
- تدوین شاخص‌های کارآمدی بازار و نظارت بر عملکرد بازار و مرکز و گردش سالم و کارآمد بازار برق
- تدوین و پیشنهاد اصلاح و یا تکمیل مقررات بازار برق