دبيرخانه هيأت تنظيم

هیأت تنظیم بازار برق ایران

 با توجه به ماهیت انحصاری بسیاری از بخش‌های صنعت برق، وجود یک نهاد تنظیم مقررات به منظور راهبری مناسب مقررات زدایی و خصوصی‌سازی در صنعت برق الزامی می‌باشد. هیأت تنظیم بازار برق ایران نقش نهاد رگولاتور (تنظیم کننده) در بازار برق ایران را برعهده دارد.
هيأت تنظيم بازار برق ايران، در پي دستور وزير وقت نيرو (شماره 100/20/17415 مورخ 28/3/1384) به استناد " آيين نامه تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در سراسر كشور " (ابلاغیه شماره 100/10/33967 مورخ 3/6/82) و در راستاي تحقق موضوع بند ب ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در مهرماه 1382 تشكيل شد. اين هيأت، با توجه به نياز تجديد ساختار و سياست‌گذاري در صنعت برق كشور، به منظور هدايت و نظارت بر بازار برق كشور، در امور برق وزارت نيرو بوجود آمد. اين هيأت متشكل از هفت نفر است، كه با حكم وزير نيرو براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و تصميمات آن با رأي اكثريت مطلق اعضاء اتخاذ مي‌شود.
هيأت تنظيم بازار برق ايران از ابتداي تشكيل تاكنون (1398/11/26) در طول عمر شانزده ساله خويش كه طي هشت دوره گوناگون سپري شده است، 324 بار تشكيل جلسه داده است که منجر به تصويب حدود 1200 مصوبه و تصويب حدود 110 رویه و دستورالعمل شده است. 
نخستين جلسه هيأت تنظيم بازار در تاريخ 1382/07/09 و سیصد و بیست و چهارمین جلسه هيأت - آخرين جلسه آن تاكنون – در تاريخ 1398/11/16 برگزار شده است. جلسات ياد شده در طول شانزده سالي كه از عمر هيأت مي‌گذرد، بطور متوسط دو نوبت در هر ماه، تشكيل شده است.
نتايج كليه فعاليتهای هيات تنظيم بازار را در دامنه مسووليتها و اختيارات اين هيات، مي‌توان در چهار طبقه شامل: آيين‌نامه‌ها، رويه‌ها (يا دستورالعملها)، تصميم‌گيري‌هاي موردي و نمونه قراردادها دسته‌بندي كرد.
همچنين مي‌توان كليه مصوبات هيأت را از نظر نهاد پيشنهاد كننده، به سه دسته تقسيم نمود، مصوباتی که به پيشنهاد دبيرخانه هيأت تنظيم بازار، مصوباتی که به پيشنهاد شركت مديريت شبكه برق ايران و در آخر مصوباتی که با پيشنهاد ساير بازيگران بازار برق بوده است.
 

هیأت تنظیم بازار برق از ابتدای تشکیل تاکنون 8 دوره دو ساله سپری کرده است. 
برای دوره جاری و نهم هیأت تنظیم، افراد ذیل بر اساس حکم وزیر محترم نیرو از تاریخ 1398/5/14 به مدت یک سال به عنوان عضو هیأت تنظیم بازار برق ایران منصوب شده‌اند:
 
همایون حایری رئیس هیأت  
کیومرث حیدری نائب رئیس و دبیر هیأت مدیر دبیرخانه هیأت
محمدحسن متولی زاده عضو هیأت  
امیر باقری عضو هیأت  
سید علی حسینی عضو هیأت  
احمد داوودی عضو هیأت  
حسین جاویدی عضو هیأت  
 
 
اهم وظایف اعضاء هیات تنظیم بازار برق ایران براساس حکم وزیر محترم نیرو به شرح ذیل می‌باشد:
- نظارت مستمر بر حسن اجرای آیین نامه "تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه سراسری برق کشور" موضوع ابلاغیه 32251/20/100 مورخ 1384/5/25
- تدوین و ابلاغ رویه های اجرایی
- صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه شرکت در بازار برق
- تدوین شاخص‌های کارآمدی بازار و نظارت بر عملکرد بازار و مرکز و گردش سالم و کارآمد بازار برق
- تدوین و پیشنهاد اصلاح و یا تکمیل مفاد آیین نامه فوق الذکر