هيأت تنظيم بازار برق ايران

در این پایگاه، مقررات بازار برق در صنعت  تجدید ساختاریافته و صورت‌جلسات و مصوبات هيأت تنظيم بازار برق ارايه شده است. تقويم جلسات و اولويت‌هاي كاري هيأت تنظيم بازار برق، پروژه‌هاي در دست انجام و شماري از مقاله‌ها، گزارش‌ها و ديگر اطلاعات مفيد درباره بازار برق ايران و نهاد تنظيم‌‌كننده اين بازار  در بخش‌هاي مختلف اين پايگاه گرد آمده است. همچنين برخي از پايگاه‌هاي اطلاعاتي و پيوندهاي مرتبط از طريق سايت دبيرخانه هيات تنظيم، قابل دسترسي است.

بازديدگنندگان محترم مي‌توانند از طريق لينك صورتجلسات به كليه صورتجلسات هيأت تنظيم بازار برق و ازطريق صفحه مقررات و مصوبات، به كليه  آيين‌نامه‌ها، رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي تصويب‌شده در اين هيأت، دسترسي پيدا كنند.


 

کتاب اقتصاد سیستم قدرت،  نوشته‌ی استیون استافت، مشتمل بر مباحث گوناگون مرتبط با بازار برق، توسط دبیرخانه هیأت تنظیم بازار برق، به جامعه دانشگاهی و اجرایی، به‌ویژه علاقمندان به مباحث  بازار برق تقدیم می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای تهیه این کتاب با دبیرخانه هیأت تنظیم (81606760) تماس  بگيرند.


پيش از اين نيز، كتاب مبانی اقتصاد سیستم قدرت،  به همت کارشناسان دبیرخانه هیأت تنظیم بازار برق، ترجمه شده و در اختيار علاقه‌مندان و  پژوهشگران در زمينه بازار هاي برق  قرار گرفته است.